Dokumentasjon

Når du har tilbudet i hånden og har lyst til å ta det må du ettersende litt informasjon for å være sikker på at du får lånet du er tilbudt. Det er to ting som alle ønsker:
1) Kopi av skattemelding fra det siste året.
2) Siste lønningslipp fra arbeidsgiver.

Når du har levert dette kan du bli vurdert godt nok. Man kan si mye i disse søknadene uten at det nødvendigvis er riktig. Disse to dokumentene bruker bankene på å si hva de mener er riktig for deg og meg og hva de ikke tør å ta sjansen på. Det er ikke noe skummelt i å sende inn denne informasjonen og det passer veldig fint å få en objektiv vurdering av sin egen personøkonomi. Er den sterk nok til å bære litt mer gjeld?